Strona główna

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół wszystkich rodzajów i stopni, pod nazwą

Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń + VII Edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 17 stycznia 2017 r. do 30 września 2017 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń +” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.