Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń + VI edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą

Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń + VI edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 15 września 2016 r. do 15 marca 2017 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń +” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest szeroko rozumiana poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole, jak i poza nią.
 2. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Bezpieczna szkoła – Bezpieczny uczeń +” jest uzyskanie co najmniej 80 % punktów za 10 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu:

 1. Zorganizowanie spotkań uczniów z przedstawicielami Straży Pożarnej oraz przeprowadzenie praktycznych zajęć z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/ pisemnych, zdjęć, przesłanych do jury konkursu.
 2. Pogadanka z uczniami nt. „Bezpieczeństwo w mojej szkole. Jakie zagrożenia mogą nasz czekać na zajęciach w-f”. Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/ pisemnych, zdjęć, filmów przesłanych do jury konkursu.
 3. „Mój wolny czas w cyberprzestrzeni.” Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/ pisemnych, zdjęć, filmów przesłanych do jury konkursu.
 4. „Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży.” Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/ pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 5. Działania na rzecz społeczności lokalnej, np. pomoc osobie starszej, akcja sprzątanie parku itp. Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/ pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 6. „Bądź bezpieczny w sieci” – stworzenie wspólnie z uczniami wytycznych/regulaminu/podpowiedzi jak bezpiecznie korzystać z Internetu. Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 7. Opracowanie zbioru zasad i reguł, dotyczących zachowań w środowisku szkolnym oraz konsekwencji ich nieprzestrzegania. Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/ pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 8. Wspólne przygotowanie przez uczniów i nauczycieli przykładowych programów rówieśniczych, np. pomoc koleżeńska w nauce, rówieśniczy doradcy, czy rówieśniczy mediatorzy itp. Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/ pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 9. „Dlaczego nasza szkoła ma dobry klimat?” Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/ pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 10. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń +”, który w okresie 15.09.2016 r. do 15.12.2016 r. przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 15 września 2016 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie dyrektorzy szkół, nauczyciele, rady pedagogiczne, komitety rodzicielskie, samorządy uczniowskie, uczniowie.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać przez stronę internetową konkursy.spe.edu.pl do dnia 15 marca 2017 r.
 • Adres jury konkursu „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń +”.: Al. Jerozolimskie 133/53, 02-304 Warszawa., e-mail: sekretariat@bezpiecznaszkolaplus.pl
 • Zgłoszenia szkół do konkursu należy przesyłać wraz ze zgłoszeniem udziału w kursie w terminie do 15 września 2016 r.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!